top of page

Att servera klimatmat är en källa till matglädje och engagemang för omvärlden. Och att sådant grundläggs tidigt är vi övertygade om. Också matvanor skapas tidigt och små barn är extra känsliga för bekämpningsmedelsrester. Det är ingen slump att just förskolor ligger i framkant när det gäller ekologisk mat och miljöarbete.

 

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar och matlagningskurser riktade dels till personal, men även till föräldrar. Dessutom hjälper vi gärna förskolor som vill ställa om till ett mer hållbart kök.

KLIMATMAT I FÖRSKOLAN

bottom of page